Návštěv :
Celkem : 2021
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 07.10.2022 17:50:28

Administrace

 

Děti si můžou v knihovně nejen číst a vzdělávat se

Můžou malovat obrázky, vyzdobit si knihovnu popřípadě svůj pokojík.

V knihovně jsou k dispozici i společenské hry

-pexesa

-domino

-domeso

-kvarteta (motorky, auta, Ferda mravenec, hokejisti)

...................................................................................................

Poděkování

Čtenáři Obecní knihovny Syrovín děkují spisovateli Evženu Bočkovi za darované knihy

Poslední aristokratka

Aristokratka ve varu

Aristokratka na koni

Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka

 

Po natočení knihy Poslední aristokratka se opět zvýšil zájem o jejich zapůjčení nejen od čtenářů, kteří ji nečetli, ale chtějí se opět zasmát i Ti co už ji četli.

Oblíbená je v naší knihovně i kniha Deník kastelána.

Přejeme nové tvůrčí nápady, které vyvolají radost v našich srdcích.

Smíchu není nikdy dost.

............................................................................................................................................

V naší knihovně je řádově 4000 knih. Průběžně zařazujeme nové knihy z prostředků obce. Opotřebené knihy se vyřazují.

Ročně je nám zapůjčen až 90 svazkový výměnný fond, ve kterém je  naleznete všechny druhy literárních žánrů.

V knihovně je k dispozici veřejný internet zdarma, popřípadě se můžete připojit přes wi-fi.

 

 Historie knihovny Syrovín v datech

V roce 1877 byl založen v Syrovíně čtenářský spolek, který byl roku 1882 rozpuštěn.

V roce 1922 byla zřízena obecní knihovna.  

ROK 1930 Obecní knihovna měla 333 svazků a byla přestěhována ze školy do hostince.

ROK 1953 Do obce zajíždí dvakrát měsíčně putovní kino. Knihovna půjčuje knihy každou neděli.

ROK 1955 Knihovna má 605 svazků krásné literatury.

ROK 1965 MLK – knihovnicí je Božena Červenáková v knihovně je 2.222 knih a knihy si půjčuje 75 čtenářů. Počet obyvatel 586.

ROK 1967 Místní lidová knihovna má 80 čtenářů a 1.760 výpůjček. Vede ji Božena Červenáková. Počet obyvatel 583.

ROK 1971 Práci knihovnice zastávala Marie Valentová, která 2. června dostala uznání za dobrou práci.

ROK 1974 V knihovně 1.700 knih, knihovnice Marie Pernicová a Zdeňka Austová.

ROK 1975 Knihovna se po odchodu ze zemědělského útulku do ZDŠ nastěhovala do prostornějších místností. Bylo v ní 1.688 knih a měla 102 čtenářů. Počet obyvatel 523.

ROK 1977 Místní lidová knihovna 1.968 knih. Počet čtenářů 45. Knihovnu vede Eva Skřivánková.

ROK 1979 Místní knihovna měla 1.989 knih.

ROK 1980 Místní knihovna měla 1.989 knih. Počet čtenářů 52.

ROK 1981 Místní lidová knihovna uspořádala za rok 12 výstavek knih, 45 nástěnek. Má celkem 48 čtenářů, knižní fond 2.065 knih, okresní lidová knihovna dodala 97 knih. Knihovnu vede Helena Důbravová.

ROK 1982 Místní knihovna má 37 čtenářů a ve fondu má 2.217 knih. Syrovín má 477 obyvatel.

ROK 1983 Místní knihovna má 43 čtenářů a ve fondu má 2.382 knih.

ROK 1984 Knihovna má 35 čtenářů a ve fondu je 2.505 knih.

ROK 1985 V knihovně je 37 čtenářů a ve fondu je 2.658 knih.

ROK     Čtenářů      Počet svazků    Počet obyvatel

1986    45              2.798                  

1987    46              2.932

1988    43              3.083

1989    40              3.206

1990    39              3.227

1992    20              3.294

1993    11              3.379

1994     2               3.410

1995                      3.414

1996    44              

1998    53              3.540

1999    54              3.599

2000    47              3.567

2001    25              3.280

2002    45              3.312

2003    45              3.386

2004    32              3.432

2005    33              3.043            378

2006    26              3.395            366

2007    37              3.135            366

2008    36              3.531            374

2009    43              3.850            370

2010    42              3.872            373

O naší knihovně v roce 2011 nejen v číslech

 V roce 2011 měla naše knihovna 40 čtenářů z toho 9 čtenářů ve věku do 15 let. Celkem bylo 444 návštěv.

Vypůjčili jsme 1683 knih z toho 36 knih naučných pro dospělé, 1366 beletrie, 8 knih naučných pro děti a 130 knih krásné literatury pro děti. Počet prolongací byl 820.

Bylo doplněno knih v hodnotě 10.880,-- a dary. Seznamy nových knih jsou aktuálně zveřejňovány na našich webových stránkách.

Během roku byla provedena nejen obnova knižního fondu, ale i znovu natřeny regály na knihy a jejich zelená barva, zdravá na oči oživila vzhled naší knihovny.

ROK 2012  90. let od založení knihovny v Syrovíně

       V roce 2012 bylo zařazeno 161 knih (nových i z darů) a vyřazeno 129 titulů. Knihovna měla  při počtu 366 obyvatel 37 čtenářů z toho 7 dětí. Bylo provedeno  2.221 výpůjček,  při počtu 407 návštěv.

            V knihovně byl instalováno PC a skener pro knihovníka, vyřazený z obecního úřadu a nové příslušenství (obrazovka, myš, klávesnice). Byl zřízen e-mail knihovny syrovinknihovna.seznam.cz 

            Je stále menší návštěvnost u dětských čtenářů, starší děti využívají internet k hraní her a k brouzdání na sociálních sítích.

            Největší zájem u mladých čtenářů je o povinnou četbu k maturitám.

Na knihy bylo vynaloženo Kč 12.000 plus dary od čtenářů.

ROK 2013

     V roce 2013 bylo zařazeno 132 knih nejen z finančních prostředků obce, ale i z darů našich čtenářů. Knihovna měla při počtu 351 obyvatel 39 čtenářů z toho 6 dětí. Bylo vypůjčeno 2124 knih při počtu 317 návštěv.

Byla zahájena automatizace naší knihovny a zahájení pořizování knihovního fondu do elektronické podoby, bylo pořízeno PC s multifunkční tiskárnou. Knihovníkem naší knihovny se stal pan Ludvík Opravil.

ROK 2014

 V tomto roce pokračujeme v pořízení knihovního fondu do elektronické podoby. Počet obyvatel Syrovín je 346. Čtenářů bylo 43 z toho 10 dětí. Přírustek knih 171 svazků.  

Počet jednotek ve volném výběru je 4208 svazků (naučná literatura 239 svazků, krásná literatura 3969 knih).